LISTA PRZETARGÓW

Pozycja
Data
Numer BZP
Etap postępowania przetargowego

Opis

___________________________________________________________________________________________________________

1460
2017-12-21
PN-75/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem fiberoskopu z wyposażeniem dla Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

UMP, ul. Przybyszewskiego 49

WYNIK POSTĘPOWANIA
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

==========================================================================================================

1459
2017-11-30
PN-72/17 UNIEWAZNIONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem fiberoskopu z wyposażeniem dla Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

UMP, ul. Przybyszewskiego 49

==========================================================================================================

1458
2017-11-16
PN-71/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Częściowa dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia:

część I: kardiograf impedancyjny z oprogramowaniem i komputerem, część II: tomograf wiązki stożkowej CBCT ze specjalistycznym oprogramowaniem do

modelowania 3D Invivo6 z dodatkiem 3DAnalysis,

część III: urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych, część IV:

WYNIK POSTĘPOWANIA
cz. I MDS CARDIO, cz. II BIODENT, cz.III ROCHE DIAGNOSTIC, cz. IV, V ALAB, cz. VI, VII EPPENDORF, cz. VIII CELLSERVICE

==========================================================================================================

1457
2017-11-15
PN-67/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Częściowa dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia: część I – aparat do ciągłego nieinwazyjnego

pomiaru ciśnienia tętniczego, część II - system do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych, część III – aparat do barwień

immunohistochemicznych z osprzętem, część IV – zestaw do analizy składników mineralnych w próbkach biologicznych dla jednostek UMP.

WYNIK POSTĘPOWANIA
I część: Reynolds Medical Sp. z o.o., II część: EM-MED. Sp. z o.o., III część: Agilent DGG Polska Sp. z o.o., IV część: Spectro-Lab Sp. z

o.o.

==========================================================================================================

1456
2017-11-14
PN-64/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Prowadzenie stałej konserwacji i utrzymania ruchu, świadczenie usług „pogotowia dźwigowego” oraz wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych

w obiektach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wg 4 zadań)

WYNIK POSTĘPOWANIA
zadanie 3 i 4: ZID-COM Sp. z o.o., ul. Miedziana 6, 00-814 Warszawa

==========================================================================================================

1455
2017-11-13
PN-66/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem chromatografu gazowego sprzężonego

ze spektrometrem mas typu analizator przelotu dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMP,

ul. Święcickiego 6 - dopuszcza się sprzęt używany (podemonstracyjny)

WYNIK POSTĘPOWANIA
LECO POLSKA Sp. z o .o., ul. Czarna 4, 43-100 Tychy

==========================================================================================================

1454
2017-11-13
PN_65_17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem stacji roboczej do analizy stężenia białka

z wykorzystaniem spektroskopii IR oraz modułem analizy multipleksowej opartej na wzbudzaniu fluorescencyjnym wraz z zestawem odczynników do uruchomienia

i przeprowadzenia szkolenia dla Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej UMP, ul. Święcickiego 4

WYNIK POSTĘPOWANIA
MERCK Sp. Z o.o.

==========================================================================================================
Pierwszy Poprzedni NastÍpny Ostatni