LISTA PRZETARGÓW

Pozycja
Data
Numer BZP
Etap postępowania przetargowego

Opis

___________________________________________________________________________________________________________

1458
2017-11-16
PN-71/17 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Częściowa dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia:

część I: kardiograf impedancyjny z oprogramowaniem i komputerem, część II: tomograf wiązki stożkowej CBCT ze specjalistycznym oprogramowaniem do

modelowania 3D Invivo6 z dodatkiem 3DAnalysis,

część III: urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych, część IV:

==========================================================================================================

1457
2017-11-15
PN-67/17 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Częściowa dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia: część I – aparat do ciągłego nieinwazyjnego

pomiaru ciśnienia tętniczego, część II - system do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych, część III – aparat do barwień

immunohistochemicznych z osprzętem, część IV – zestaw do analizy składników mineralnych w próbkach biologicznych dla jednostek UMP.

==========================================================================================================

1456
2017-11-14
PN-64/17 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Prowadzenie stałej konserwacji i utrzymania ruchu, świadczenie usług „pogotowia dźwigowego” oraz wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych

w obiektach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wg 4 zadań)

==========================================================================================================

1455
2017-11-13
PN-66/17 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem chromatografu gazowego sprzężonego

ze spektrometrem mas typu analizator przelotu dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMP,

ul. Święcickiego 6 - dopuszcza się sprzęt używany (podemonstracyjny)

==========================================================================================================

1454
2017-11-13
PN_65_17 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem stacji roboczej do analizy stężenia białka

z wykorzystaniem spektroskopii IR oraz modułem analizy multipleksowej opartej na wzbudzaniu fluorescencyjnym wraz z zestawem odczynników do uruchomienia

i przeprowadzenia szkolenia dla Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej UMP, ul. Święcickiego 4

==========================================================================================================

1453
2017-10-26
PN-63/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Częściowa dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia:

część I - autoklaw parowy, część II - czytnik płytek, część III – ultrawirówka dla Uczelnianego Centrum Aparaturowego UMP

WYNIK POSTĘPOWANIA
cz. I- SMS Sp. z o. o., cz. II - BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI, cz. III- KENDROLAB Sp. z o. o.

==========================================================================================================

1452
2017-10-24
PN-58/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem spektrometru mas typu potrójny kwadrupol

wraz z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UMP, ul. Święcickiego 6 – dopuszcza się sprzęt używany (po demonstracyjny)

WYNIK POSTĘPOWANIA
Shim-Pol Sp J., ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

==========================================================================================================
Pierwszy Poprzedni NastÍpny Ostatni