LISTA PRZETARGÓW

Pozycja
Data
Numer BZP
Etap postępowania przetargowego

Opis

___________________________________________________________________________________________________________

1521
2018-12-10
PN-73/18 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 19 części

==========================================================================================================

1520
2018-12-06
PN-72/18 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Świadczenie usług telefonicznych poprzez przyłącza Zamawiającego.

==========================================================================================================

1519
2018-12-04
PN-71/18 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych przez okres 6 miesięcy do Jednostek UMP

na terenie miasta Poznania

==========================================================================================================

1518
2018-11-28
PN-60/18 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Wykonywanie usług introligatorskich, usług montażu i naświetlania płyt offsetowych, usług wydruku wielkoformatowego

na zlecenie Zamawiającego

==========================================================================================================

1517
2018-11-26
PN-70/18 W TOKU Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP

z podziałem na 30 części

==========================================================================================================

1516
2018-11-19
PN-68/18 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa aparatury na potrzeby jednostek organizacyjnych UMP.

WYNIK POSTĘPOWANIA
Wynik dla cz. 1: Carl Zeiss Sp. Z o. o.; cz. 3: PD Instruments; cz. 4 Elektro Med.; cz. 6: Informer Med.; cz. 8: Labo Baza; cz. 9 : Anima

Sp. Z o. o.; cz. 11: Elektro Med.; cz. 12: Delta (…)

==========================================================================================================

1515
2018-11-08
PN-64/18 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 25 części.

WYNIK POSTĘPOWANIA
części 1-3, 5-8, 10-11, 13-22, 24-25) Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, części 12 i 23 Unieważnione.

==========================================================================================================
Pierwszy Poprzedni NastÍpny Ostatni