LISTA PRZETARGÓW

Pozycja
Data
Numer BZP
Etap postępowania przetargowego

Opis

___________________________________________________________________________________________________________

1462
2018-02-13
PN-4/18 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa z transportem, montażem, instalacją i uruchomieniem symulatora ambulansu z wyposażeniem oraz symulatora pojazdu wypadkowego umożliwiającymi

odtworzenie warunków działania zespołu ratownictwa medycznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

w Poznaniu.

WYNIK POSTĘPOWANIA
AUTO-FORM Sp. z.o.o. i Wspólnik Sp.k., ul. Inwestycyjna 5, 41-208 Sosnowiec

==========================================================================================================

1458
2017-11-16
PN-71/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Częściowa dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia:

część I: kardiograf impedancyjny z oprogramowaniem i komputerem, część II: tomograf wiązki stożkowej CBCT ze specjalistycznym oprogramowaniem do

modelowania 3D Invivo6 z dodatkiem 3DAnalysis,

część III: urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych, część IV:

WYNIK POSTĘPOWANIA
cz. I MDS CARDIO, cz. II BIODENT, cz.III ROCHE DIAGNOSTIC, cz. IV, V ALAB, cz. VI, VII EPPENDORF, cz. VIII CELLSERVICE

==========================================================================================================

1455
2017-11-13
PN-66/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem chromatografu gazowego sprzężonego

ze spektrometrem mas typu analizator przelotu dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMP,

ul. Święcickiego 6 - dopuszcza się sprzęt używany (podemonstracyjny)

WYNIK POSTĘPOWANIA
LECO POLSKA Sp. z o .o., ul. Czarna 4, 43-100 Tychy

==========================================================================================================

1453
2017-10-26
PN-63/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Częściowa dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia:

część I - autoklaw parowy, część II - czytnik płytek, część III – ultrawirówka dla Uczelnianego Centrum Aparaturowego UMP

WYNIK POSTĘPOWANIA
cz. I- SMS Sp. z o. o., cz. II - BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI, cz. III- KENDROLAB Sp. z o. o.

==========================================================================================================

1451
2017-10-24
PN-60/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i montażem szafek ubraniowych metalowych

dla Collegium Stomatologicum w Poznaniu, ul. Bukowska 70

WYNIK POSTĘPOWANIA
LOBBY-MEBLE s.c., ul. Pod Fortem 2F, 31-302 Kraków

==========================================================================================================

1440
2017-08-31
PN-48/17 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa metalowych szafek ubraniowych wraz z kluczem serwisowym dla potrzeb UMP.

WYNIK POSTĘPOWANIA
LECO POLSKA Sp. z o. o., ul. Czarna 4, 43-100 Tychy

==========================================================================================================
Pierwszy Poprzedni NastÍpny Ostatni