LISTA PRZETARGÓW

Pozycja
Data
Numer BZP
Etap postępowania przetargowego

Opis

___________________________________________________________________________________________________________

1515
2018-11-08
PN-64/18 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 25 części.

WYNIK POSTĘPOWANIA
części 1-3, 5-8, 10-11, 13-22, 24-25) Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, części 12 i 23 Unieważnione.

==========================================================================================================

1514
2018-10-31
PN-61/18 UNIEWAZNIONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Świadczenie usług telefonicznych poprzez przyłącza Zamawiającego

==========================================================================================================

1513
2018-10-24
PN-63/18 UNIEWAZNIONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Anatomicum położonym przy ul. Święcickiego 6

w Poznaniu dla potrzeb Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej – ETAP I

==========================================================================================================

1512
2018-10-22
PN-65/18 UNIEWAZNIONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa wraz z wniesieniem, montażem, instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej

==========================================================================================================

1511
2018-10-15
PN-62/18 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Dostawa mebli (2 części) dla nowego Collegium im. Adama Wrzoska

WYNIK POSTĘPOWANIA
Część 1 i 2: Office Plus Wrocław Sp. Z o. o.

==========================================================================================================

1510
2018-10-12
PN-55/18 ZAKOŃCZONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Roboty remontowo - instalacyjne w budynku DS „Wawrzynek” z podziałem na zadania:

Zadanie 1 - Remont salki klubowej i konferencyjnej wraz z zapleczem

Zadanie 2 - Remont oświetlenia z wymianą opraw w korytarzach, w przedsionkach

do segmentów oraz w pokojach studenckich

WYNIK POSTĘPOWANIA
cz. 2 - MagElektro Kaźmierczak Sp. J., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

==========================================================================================================

1509
2018-10-11
PN-58/18 UNIEWAZNIONE Szczegóły Pobierz SIWZ Załączniki do SIWZ i korespondencja

Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do jednostek organizacyjnych UMP na terenie miasta Poznania

==========================================================================================================
Pierwszy Poprzedni NastÍpny Ostatni