Postępowania prowadzone przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  znajdują się na profilu nabywcy pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/pn/ump