Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wdraża nową platformę zakupową.

   Nowe ogłoszenia będą publikowane pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/pn/ump