Karty do czytnika


Karta egzaminacyjna (do 150 pytań)

karta egzaminacyjnaKarta wyborów (do 100 kandydatów)

karta_glosowaniaZasady głosowania są najcześciej następujące:

Dokonujemy wyboru ..... przedstawicieli.
1. Głos jest ważny, gdy dokonano maksymalnie ..... zaznaczeń na karcie do głosowania.
2. Głos jest ważny, gdy nie dokonano żadnego zaznaczenia (głos wstrzymujący).
3. Głos jest nieważny gdy:
 - dokonano więcej niż ..... zaznaczeń na karcie do głosowania,
 - dokonano zaznaczenia pola oznaczonego liczbą wyższą niż liczba kandydatów, biorących udział w danym głosowaniu,
 - karta została uszkodzona, pogięta lub pokreślona.

 

Wyboru dokonujemy przez zaznaczenie grubą czarną lub niebieską kreską środka odpowiedniej kratki znajdującej się z prawej strony liczby na karcie do głosowania. W PRZYPADKU BŁĘDNEGO WYPEŁNIENIA KARTY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ JEJ WYMIANY.


Ostatnia modyfikacja: 2023-06-16