Wzorce wniosków do wydrukowania

Rodzaj wniosku

Podgląd miniatury

Wniosek o urlop

Wniosek o postawienie w stan likwidacji sprzętu komputerowego/oprogramowania

Wniosek o postawienie w stan likwidacji niskocennego składnika majątku (dot. mebli i drobnego sprzętu)

Wniosek o postawienie w stan likwidacji środka trwałego (dot. aparatury i sprzętu)

Wniosek o zakup materiałów eksploatacyjnych (dot. kserokopiarek)

Wniosek o zakup materiałów eksploatacyjnych (dot. drukarek oraz nośników danych)

Wniosek o zmianę uprawnień do wykonywania połączeń telefonicznych

Wniosek o uruchomienie usługi przeniesienia połączeń oraz automatycznej informacji o zmianie numeru telefonu

O nadanie uprawnień do usług telefonicznych dla pracowników jednostki (kody)

Skierowanie na badanie profilaktyczne

Wniosek o zam. art. biurowych


Ostatnia modyfikacja: 2022-12-21