Wykonywanie połączeń w przypadku awarii łączy międzycentralowych

W przypadku braku możliwości wybierania numerów wewnętrznych w ramach centrali Ericsson MD110, co spowodowane może być awarią łączy pomiędzy centralkami UMP, należy skorzystać z następujących prefiksów, np.:Wybranie przedrostka 6300 podowuje skorzystanie z operatora DIALOG, 6301 z operatora TPSA.
UWAGA! Wybranie powyższych przedrostków powoduje naliczenie opłat przez operatora dla dowolnego wybieranego numeru.

 

Ostatnia modyfikacja: 2022-12-21