Centrale Telefoniczne UMP

Centrale telefoniczne obsługują następujące zakresy numeracji:

BudynekZakres numerów telefonicznychZsieciowane
 6418300 - 6418599
 8452600 - 8452799
 8472000 - 8472099
 8691000 - 8691999
 0 - 999999999
Administracja (Smoluchowskiego) - Wydział Nauk o Zdrowiu8612100 - 8612299
Biblioteka Główna oraz Centrum Kongresowo-Dydaktyczne / Centrum Medycznej Informacji Naukowej8546740 - 8546799
Collegium Anatomicum6586740 - 6586799
Collegium Anatomicum8546400 - 8546739
Collegium Maius8546000 - 8546399
Collegium Stomatologicum8547000 - 8547999
Collegium św. Marii Magdaleny - Studium Medycyny Ratunkowej6687800 - 6687899
Collegium Wrzoska8546800 - 8546999
D.S. "Eskulap" oraz Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej6584000 - 6584999
D.S. "Hipokrates"6597900 - 6597999
D.S. "Wawrzynek"8445000 - 8445399

  W ramach lokalizacji oznaczonych jako 'Zsieciowane' rozmowy będą automatycznie zestawiane bez ponoszenia opłat na rzecz zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych. Zasady wybierania numerów są takie same jak wewnątrz danego budynku, tj. wybieramy cztery ostatnie cyfry numeru telefonu abonenta. Jeżeli przez pomyłkę podamy pełen numer 7-cyfrowy to centrala sprawdzi, czy może wykonać połączenie wewnętrzcentralowe (bezpłatne) i jeżeli będzie taka możliwość, to je wykona. Uczelnia jest zsieciowana także z niektórymi szpitalami klinicznymi (GPSK i SPSK-2), szczegółowy opis jak wybierać numery dostępny jest tutaj.


STANOWISKO INFORMACYJNE

  Uruchomione zostało stanowisko informacyjne. Pod numerem telefonu 96, 3000 lub (61) 854-6000 uzyskać można od Pań Telefonistek informacje na temat numerów telefonów, awarii, itp.


Ostatnia modyfikacja: 2022-12-21